EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS

EA3RKS

RADIO CLUB SBD

Copyright  2017 by EA3RKS.COM

02/04/2021

  

  

Estimat soci:

Per la present  quedes convocat a la Assemblea General Ordinària de Socis  d’aquesta         Secció Territorial Local de Sabadell de  l’ U.R.E. , i que tendra lloc el pròxim dia 10 de  abril de 2021, dissabte, a las 10:00 hores en primera convocatòria y a las 10:30 en segona convocatòria, en el Centre  Cultural    Can Balsach  de Sabadell  sala 4  (Si tinguéssim  restriccions de mobilitat o reunió pel COVID 19, es farà la mateixa via telemàtica, us informaríem  del link per la web, correu electrònic, telèfon o unes altres vies), amb el fi de tractar lo següent:

Ordre del dia:

1º- Lectura i aprovació  de l’Acta  assemblea General  i  els  contes del exercici de 2020.

2º- Lectura i aprovació del pressupost de la Secció per a aquest  any  2021.

3º- Projectes i activitats per aquest any 2021.

4º- Precs  i  Preguntes.

Espero i conte amb la teva  inestimable  i  necessària  presència  en aquest  Acte.

Mentre  tant rep  una cordial salutació.

El President de la S.T.L.

Jaume Paris   EB3DYF


  

 Assemblea General Ordinària de Socis